Dinsdag 3 februari 2016


MB Safety® heeft de aanbesteding van de Nationale Politie, inzake specifieke opbergmiddelen, gewonnen.

Onder specifieke opbergmiddelen wordt onder andere verstaan: pistoolkluizen en kolommen, wapenkluizen, thuiskluizen en documentkluizen.

In het verleden leverde MB Safety® al aan verschillende regionale politiekorpsen maar nu betreft het een landelijk opdracht voor de gehele politieorganisatie.

Wij zijn trots dat dit ons gegund is en zien met veel vertrouwen de samenwerking in de komende vier jaar tegemoet!